باطلاع دانشجویان محترم میرساند: 

نمرات این درس در سایت دانشگاه نهایی شده و در این وبلاگ اعلام نخواهد شد.

موفق باشید

+ نگارش در  جمعه ۱۴ بهمن۱۳۹۰ساعت ۱۴:۴۲ بعد از ظهر  توسط کیوان دانشور  | 
- تاسیسات مکانیکی- تحویل پروژه پایانی
- کاربرد کامپیوتر در معماری- امتحان پایان ترم
- کنترل اتوماتیک- نمرات اولیه پایان ترم
- کنترل اتوماتیک- نمرات میان ترم مورخه 92/1/31
- تاسیسات مکانیکی رشته مهندسی معماری- نمرات اولیه پایان ترم
- ترمودینامیک و انتقال حرارت دانشگاه آزاد- نمرات اولیه پایان ترم
- طراحی اجزاء ماشین (2) گرایش ساخت و تولید- نمرات اولیه پایان ترم
- کاربرد کامپیوتر در معماری(گروه سه شنبه و 4شنبه)- تذکر مهم
- اجزاء ماشین(3) دانشگاه آزاد- نمرات اولیه پاپان ترم
- تاسیسات مکانیکی رشته مهندسی معماری- نمونه سوال پایان ترم
- تاسیسات مکانیکی رشته مهندسی معماری- تاریخ تحویل پروژه نهایی
- اجزاء ماشین(3) دانشگاه آزاد- نمرات میان ترم
- ترمودینامیک و انتقال حرارت دانشگاه آزاد- نمرات میان ترم
- اجزاء ماشین(3) دانشگاه آزاد- تذکر مهم
- اجزاء ماشین(3) دانشگاه آزاد- نمونه سوال پایان ترم
- کاربرد نرم افزارهای ترسیمی (گروه چهارشنبه ها)- امتحان عملی پایان ترم
- کاربرد کامپیوتر در معماری(گروه سه شنبه ها)- امتحان پایان ترم عملی
- طراحی و تولید بکمک کامپیوتر- امتحان پاپان ترم
- اجزاء ماشین(3) دانشگاه آزاد- نمونه سوال میان ترم
- ترمودینامیک و انتقال حرارت دانشگاه آزاد- امتحان میان ترم